Bất tử – No.003

Bất tử – Yêu Chu No.003: Kuroro X Trí nhớ X Rời khỏi Meteorcity Khi con người đối mặt với tình huống mà mình không mong đợi thì sẽ mong ước các loại khả năng nhỏ nhoi như kỳ tích sẽ xuất hiện. Giống như lúc đèn cổ phiếu toàn bộ nổi lên màu xanh [*],…